จะติดตั้ง Jenkins บน Windows, Ubuntu และ CentOS ได้อย่างไร?

คู่มือการติดตั้งเจนกินส์ทีละขั้นตอน

ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้วิธีติดตั้ง Jenkins บนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการทั้งหมดข้างต้น ขั้นตอนการติดตั้ง Jenkins จะแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ขั้นตอนการกำหนดค่าจะเหมือนกัน

เจนกินส์คืออะไร?

เจนกินส์ เป็นเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สสำหรับนักพัฒนาเพื่อทำงานในโครงการและแอปพลิเคชัน ใช้สำหรับสร้างและปรับใช้ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน เป็นแอปพลิเคชันระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังที่ช่วยให้สามารถผสานรวมและส่งมอบโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าคุณจะทำงานบนแพลตฟอร์มใดก็ตาม

เนื่องจาก Jenkins เป็นแอปพลิเคชัน Java จึงทำงานแบบสแตนด์อโลนโดยเครื่องใดๆ ที่ติดตั้ง Java Runtime Environment (JRE)

หากคุณกำลังมองหาการเรียนรู้เจนกินส์ลองดูที่นี่ คอร์สออนไลน์ เพื่อเป็นฮีโร่จากศูนย์

วิชาบังคับก่อน

JDK8+ จำเป็นสำหรับระบบปฏิบัติการทั้งหมด ก่อนอื่นเราต้องติดตั้ง JDK8 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ จากที่นี่.

การติดตั้ง Jenkins บน Windows

เมื่อติดตั้งและใช้งาน JDK แล้ว เราก็พร้อมที่จะดาวน์โหลดและติดตั้ง Jenkins คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแพ็คเกจ Jenkins MSI ล่าสุดสำหรับ Windows

 • ดับเบิลคลิกที่ jenkins.msi เพื่อเริ่มการติดตั้ง
 • คลิกถัดไปแล้วติดตั้ง

 • คลิกที่ปุ่ม Change หากคุณต้องการติดตั้งในไดเร็กทอรีอื่น ในตัวอย่างนี้ เราจะเก็บตัวเลือกเริ่มต้นไว้ คลิกถัดไป

 • เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง ให้คลิกปุ่ม Finish เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง

อย่างที่คุณเห็นการติดตั้ง Jenkins ใน Windows นั้นง่ายมาก เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์มาตรฐานอื่นๆ

การติดตั้ง Jenkins บน Ubuntu

ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า JDK8+ ได้รับการติดตั้งและทำงานบนเครื่อง Ubuntu หากไม่ได้ติดตั้งให้รันคำสั่งด้านล่างเพื่อติดตั้ง

sudo apt ติดตั้ง default-jdk-headless

[email protected]:~$ sudo apt install default-jdk-headless
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
 default-jdk-headless
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 102 not upgraded.
Need to get 1132 B of archives.
After this operation, 6144 B of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 default-jdk-headless amd64 2:1.11-68ubuntu1~18.04.1 [1132 B]
Fetched 1132 B in 2s (676 B/s)
Selecting previously unselected package default-jdk-headless.
(Reading database ... 30061 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../default-jdk-headless_2%3a1.11-68ubuntu1~18.04.1_amd64.deb ...
Unpacking default-jdk-headless (2:1.11-68ubuntu1~18.04.1) ...
Setting up default-jdk-headless (2:1.11-68ubuntu1~18.04.1) ...
[email protected]:~$

ในการตรวจสอบว่าติดตั้ง Java สำเร็จแล้ว ให้รันคำสั่งด้านล่าง:

java -version

[email protected]:~$ java -version
openjdk version "11.0.7" 2020-04-14
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.7+10-post-Ubuntu-2ubuntu218.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.7+10-post-Ubuntu-2ubuntu218.04, mixed mode, sharing)
[email protected]:~$

เมื่อติดตั้งแล้ว เราก็ไปติดตั้ง Jenkins ได้เลย

ขั้นตอนการติดตั้ง:

ขั้นตอนที่ 1 : ขั้นแรก เปิดเทอร์มินัลคำสั่ง (Ctrl + Alt + T)

ขั้นตอนที่ 2: สำหรับการติดตั้ง Jenkins ให้เพิ่มคีย์ที่เก็บในระบบ

wget -q -O – http://pkg.jenkins-ci.org/debian/jenkins-ci.org.key | sudo apt-key เพิ่ม –

[email protected]:~$ wget -q -O - http://pkg.jenkins-ci.org/debian/jenkins-ci.org.key | sudo apt-key add -
OK
[email protected]:~$

ขั้นตอนที่ 3: เมื่อเพิ่มคีย์แล้ว เราจำเป็นต้องผนวกที่อยู่ repos ของแพ็คเกจ Debian ต่อท้ายเครื่อง

sudo sh -c ‘echo deb http://pkg.jenkins-ci.org/debian-stable binary/ > /etc/apt/sources.list.d/jenkins .list’

ขั้นตอนที่ 4: ตอนนี้อัปเดตแพ็คเกจ Ubuntu

sudo apt update

[email protected]:~$ sudo apt update
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
Ign:3 http://pkg.jenkins-ci.org/debian-stable binary/ InRelease
Get:4 http://pkg.jenkins-ci.org/debian-stable binary/ Release [2044 B]
Get:5 http://pkg.jenkins-ci.org/debian-stable binary/ Release.gpg [195 B]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74.6 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages [8570 kB]
Get:8 http://pkg.jenkins-ci.org/debian-stable binary/ Packages [17.6 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages [748 kB]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main Translation-en [237 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages [50.8 kB]
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted Translation-en [12.3 kB]
Get:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages [673 kB]
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe Translation-en [223 kB]
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 Packages [7808 B]
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/multiverse Translation-en [2856 B]
Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe Translation-en [4941 kB]
Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/multiverse amd64 Packages [151 kB]
Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/multiverse Translation-en [108 kB]
Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [969 kB]
Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main Translation-en [329 kB]
Get:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages [60.5 kB]
Get:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted Translation-en [14.7 kB]
Get:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [1085 kB]
Get:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en [337 kB]
Get:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 Packages [15.9 kB]
Get:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse Translation-en [6420 B]
Get:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/main amd64 Packages [7516 B]
Get:30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/main Translation-en [4764 B]
Get:31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe amd64 Packages [7484 B]
Get:32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe Translation-en [4436 B]
Fetched 18.8 MB in 58s (327 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
102 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
[email protected]:~$

ขั้นตอนที่ 5: ในที่สุดเพื่อติดตั้ง Jenkins ให้รันคำสั่งด้านล่าง

  แก้ไขข้อผิดพลาด Hamachi VPN ใน Windows 10

sudo apt install jenkins

[email protected]:~$ sudo apt install jenkins
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
 daemon
The following NEW packages will be installed:
 daemon jenkins
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 102 not upgraded.
Need to get 65.7 MB of archives.
After this operation, 66.8 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 daemon amd64 0.6.4-1build1 [99.5 kB]
Get:2 http://pkg.jenkins-ci.org/debian-stable binary/ jenkins 2.235.1 [65.6 MB]
Fetched 65.7 MB in 3min 34s (307 kB/s)
Selecting previously unselected package daemon.
(Reading database ... 29242 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../daemon_0.6.4-1build1_amd64.deb ...
Unpacking daemon (0.6.4-1build1) ...
Selecting previously unselected package jenkins.
Preparing to unpack .../jenkins_2.235.1_all.deb ...
Unpacking jenkins (2.235.1) ...
Setting up daemon (0.6.4-1build1) ...
Setting up jenkins (2.235.1) ...
invoke-rc.d: could not determine current runlevel
Processing triggers for systemd (237-3ubuntu10.39) ...
Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-21) ...
[email protected]:~$

ติดตั้งเจนกินส์สำเร็จแล้ว ตอนนี้ เราสามารถเริ่มเซิร์ฟเวอร์ Jenkins ได้แล้ว

ขั้นตอนที่ 6: เริ่มต้น Jenkins ผ่านคำสั่ง systemctl

sudo systemctl start jenkins

systemctl ไม่แสดงผลลัพธ์เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบสถานะผ่านคำสั่งด้านล่าง ด้วยคำสั่งนี้ เราสามารถตรวจสอบว่า Jenkins ทำงานอยู่หรือไม่

sudo systemctl status jenkins

[email protected]:~$ sudo systemctl status jenkins
● jenkins.service - LSB: Start Jenkins at boot time
  Loaded: loaded (/etc/init.d/jenkins; generated)
  Active: active (exited) since Sat 2020-04-04 10:10:19 UTC; 2 months 16 days ago
   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Tasks: 0 (limit: 4915)
  CGroup: /system.slice/jenkins.service

Apr 04 10:10:18 ip-172-31-17-25 systemd[1]: Starting LSB: Start Jenkins at boot time...
Apr 04 10:10:18 ip-172-31-17-25 jenkins[1984]: Correct java version found
Apr 04 10:10:18 ip-172-31-17-25 jenkins[1984]: * Starting Jenkins Automation Server jenkins
Apr 04 10:10:18 ip-172-31-17-25 su[2037]: Successful su for root by root
Apr 04 10:10:18 ip-172-31-17-25 su[2037]: + ??? root:root
Apr 04 10:10:18 ip-172-31-17-25 su[2037]: pam_unix(su:session): session opened for user root by (uid=0)
Apr 04 10:10:18 ip-172-31-17-25 jenkins[1984]: mesg: ttyname failed: Inappropriate ioctl for device
Apr 04 10:10:18 ip-172-31-17-25 su[2037]: pam_unix(su:session): session closed for user root
Apr 04 10:10:19 ip-172-31-17-25 jenkins[1984]:  ...done.
Apr 04 10:10:19 ip-172-31-17-25 systemd[1]: Started LSB: Start Jenkins at boot time.
[email protected]:~$

ขั้นตอนที่ 6: การกำหนดค่าพอร์ต (ไม่บังคับ)

  แก้ไขชุดหูฟัง SADES ไม่รู้จักโดย Windows 10 ปัญหา

โดยค่าเริ่มต้น Jenkins จะทำงานบนพอร์ต 8080 และเราจำเป็นต้องทำให้พอร์ตนี้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ (หากไม่สามารถเข้าถึงได้)

มาเปิดพอร์ตกันเถอะ :

sudo ufw allow 8080

เราสามารถตรวจสอบสถานะของพอร์ตด้านล่างคำสั่งต่อไปนี้:

sudo ufw status

[email protected]:~$ sudo ufw status 
Status: active 
To      Action      From
--      ------      ---- 
8080     ALLOW      Anywhere 
8080 (v6)  ALLOW      Anywhere (v6) 
[email protected]:~$

หากสถานะการแสดงของไฟร์วอลล์ไม่ทำงาน ให้รันคำสั่งต่อไปนี้ ไม่เช่นนั้นก็ไม่จำเป็น

sudo ufw อนุญาต OpenSSH

ติดตามโดย

เปิดใช้งาน sudo ufw

การติดตั้ง Jenkins บน CentOS

ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า JDK8+ ได้รับการติดตั้งและรันบนเครื่องแล้ว หากไม่ได้ติดตั้งให้รันคำสั่งด้านล่างเพื่อติดตั้งแพ็คเกจ OpenJDK 8

sudo yum install java-1.8.0-openjdk-devel
[[email protected] ~]$ sudo yum install java-1.8.0-openjdk-devel
CentOS-8 - AppStream              1.0 kB/s | 4.3 kB   00:04  
CentOS-8 - AppStream              397 kB/s | 5.8 MB   00:14  
CentOS-8 - Base                 3.5 kB/s | 3.9 kB   00:01  
CentOS-8 - Extras                547 B/s | 1.5 kB   00:02  
Jenkins-stable                 6.5 kB/s | 2.9 kB   00:00  
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package          Arch  Version           Repository Size
================================================================================
Installing:
 java-1.8.0-openjdk-devel x86_64 1:1.8.0.252.b09-3.el8_2   AppStream 9.8 M

Transaction Summary
================================================================================
Install 1 Package

Total download size: 9.8 M
Installed size: 41 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.252.b09-3.el8_2. 531 kB/s | 9.8 MB   00:18  
--------------------------------------------------------------------------------
Total                      507 kB/s | 9.8 MB   00:19   
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
 Preparing    :                            1/1 
 Installing    : java-1.8.0-openjdk-devel-1:1.8.0.252.b09-3.el8_2.x86  1/1 
 Running scriptlet: java-1.8.0-openjdk-devel-1:1.8.0.252.b09-3.el8_2.x86  1/1 
 Verifying    : java-1.8.0-openjdk-devel-1:1.8.0.252.b09-3.el8_2.x86  1/1 
Installed products updated.

Installed:
 java-1.8.0-openjdk-devel-1:1.8.0.252.b09-3.el8_2.x86_64            

Complete!
[[email protected] ~]$

ในการตรวจสอบว่าติดตั้ง Java สำเร็จแล้ว ให้รันคำสั่งด้านล่าง

java -version
[[email protected] ~]$ java -version
openjdk version "1.8.0_252"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_252-b09)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.252-b09, mixed mode)
[[email protected] ~]$

เมื่อติดตั้งแล้ว เราก็ไปติดตั้ง Jenkins ได้เลย

ขั้นตอนการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 1: ขั้นแรก เปิด Command Terminal

ขั้นตอนที่ 2: ในการติดตั้ง Jenkins ก่อนอื่นเราต้องดาวน์โหลดและเพิ่มคีย์ Jenkins GPG:

sudo wget -O /etc/yum.repos.d/jenkins.repo http://pkg.jenkins-ci.org/redhat-stable/jenkins.repo
[[email protected] ~]$ sudo wget -O /etc/yum.repos.d/jenkins.repo http://pkg.jenkins-ci.org/redhat-stable/jenkins.repo
--2020-06-21 04:29:52-- http://pkg.jenkins-ci.org/redhat-stable/jenkins.repo
Resolving pkg.jenkins-ci.org (pkg.jenkins-ci.org)... 52.202.51.185, 64:ff9b::34ca:33b9
Connecting to pkg.jenkins-ci.org (pkg.jenkins-ci.org)|52.202.51.185|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 85
Saving to: ‘/etc/yum.repos.d/jenkins.repo’

/etc/yum.repos.d/je 100%[==================>]   85 --.-KB/s  in 0s   

2020-06-21 04:29:54 (2.61 MB/s) - ‘/etc/yum.repos.d/jenkins.repo’ saved [85/85]

[[email protected] ~]$

ขั้นตอนที่ 3: หลังจากดาวน์โหลดและเพิ่มคีย์ Jenkins GPS แล้ว ให้นำเข้าคีย์ Jenkins GPG ถัดไป:

sudo rpm --import https://jenkins-ci.org/redhat/jenkins-ci.org.key

ขั้นตอนที่ 4: อัปเดตแพ็คเกจ CentOS

sudo yum update
[[email protected] ~]$ sudo yum update
Last metadata expiration check: 0:17:09 ago on Sun 21 Jun 2020 04:21:20 AM PDT.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[[email protected] ~]$

ขั้นตอนที่ 5: หลังจากอัปเดตแพ็คเกจ centos เราก็พร้อมติดตั้งแล้ว Jenkins:

sudo yum install jenkins
[[email protected] ~]$ sudo yum install jenkins
Last metadata expiration check: 0:19:26 ago on Sun 21 Jun 2020 04:21:20 AM PDT.
Dependencies resolved.
===============================================================================
 Package     Architecture  Version        Repository    Size
===============================================================================
Installing:
 jenkins     noarch     2.235.1-1.1      jenkins      63 M

Transaction Summary
===============================================================================
Install 1 Package

Total download size: 63 M
Installed size: 63 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
jenkins-2.235.1-1.1.noarch.rpm         172 kB/s | 63 MB   06:16  
-------------------------------------------------------------------------------
Total                     172 kB/s | 63 MB   06:16   
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
 Preparing    :                            1/1 
 Running scriptlet: jenkins-2.235.1-1.1.noarch              1/1 
 Installing    : jenkins-2.235.1-1.1.noarch              1/1 
 Running scriptlet: jenkins-2.235.1-1.1.noarch              1/1 
 Verifying    : jenkins-2.235.1-1.1.noarch              1/1 
Installed products updated.

Installed:
 jenkins-2.235.1-1.1.noarch                          

Complete!
[[email protected] ~]$

ขั้นตอนที่ 6: เริ่มต้น Jenkins ผ่าน systemctl

sudo systemctl start jenkins

เนื่องจาก systemctl ไม่แสดงผลลัพธ์ ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบสถานะผ่านคำสั่งด้านล่าง และด้วยคำสั่งนี้ คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าเจนกินส์ทำงานอยู่หรือไม่

sudo systemctl status jenkins
[[email protected] ~]$ sudo systemctl status jenkins
[sudo] password for admintrick.com: 
● jenkins.service - LSB: Jenkins Automation Server
  Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/jenkins; generated)
  Active: active (running)
   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)

Jun 20 11:15:22 localhost.localdomain systemd[1]: Starting LSB: Jenkins Automa>
Jun 20 11:15:23 localhost.localdomain runuser[1456]: pam_unix(runuser:session)>
Jun 20 11:15:33 localhost.localdomain jenkins[1433]: Starting Jenkins [ OK ]
Jun 20 11:15:33 localhost.localdomain systemd[1]: Started LSB: Jenkins Automat>
Jun 21 04:23:04 localhost.localdomain systemd[1]: Stopping LSB: Jenkins Automa>
[[email protected] ~]$

ขั้นตอนที่ 7: การกำหนดค่าพอร์ต (ไม่บังคับ)

  วิธีการลบไฟล์ไฮเบอร์เนตใน Windows 10

โดยค่าเริ่มต้น Jenkins จะทำงานบนพอร์ต 8080 และเราจำเป็นต้องทำให้พอร์ตนี้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ (เฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงได้) มาเปิดพอร์ตกันเถอะ

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8080/tcp
[[email protected] ~]$ sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8080/tcp
success
[[email protected] ~]$

หลังจากกำหนดค่าพอร์ตโหลดไฟร์วอลล์ใหม่

sudo firewall-cmd --reload
[[email protected] ~]$ sudo firewall-cmd --reload
success
[[email protected] ~]$

การกำหนดค่าเจนกินส์

เมื่อติดตั้ง Jenkins แล้ว มันจะทำงานบนพอร์ต 8080 มากำหนดค่ากันโดยไปที่ http://localhost:8080 บนเบราว์เซอร์ที่เราโปรดปราน

ขั้นตอนที่ 1: เยี่ยมชม http://localhost:8080

ขั้นตอนที่ 2: ในการปลดล็อก Jenkins ให้คัดลอกรหัสผ่านผู้ดูแลระบบจากไฟล์ที่อยู่ที่

C:Program Files (x86)JenkinssecretsinitialAdminPassword

/var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword

ตอนนี้วางลงใน รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ สนาม. จากนั้นคลิกที่ ดำเนินการต่อ ปุ่ม.

ขั้นตอนที่ 3: คุณสามารถติดตั้งปลั๊กอินที่แนะนำหรือเลือกปลั๊กอินตามกรณีการใช้งานของคุณ ที่นี่ เราจะติดตั้งปลั๊กอินที่แนะนำ

ขั้นตอนที่ 4: โปรดรอจนกว่าจะติดตั้งปลั๊กอินทั้งหมด เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ Continue

ขั้นตอนที่ 5: สร้างโปรไฟล์ผู้ดูแลระบบสำหรับเจนกินส์ ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นแล้วคลิกบันทึกและดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 6: เราสามารถเปลี่ยน Jenkins URL ได้หากต้องการ ให้มันเป็นค่าเริ่มต้น http://localhost:8080 คลิก บันทึกและเสร็จสิ้น เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการกำหนดค่า ตอนนี้คลิกที่เริ่มใช้เจนกินส์

ในที่สุด กระบวนการกำหนดค่าเสร็จสิ้น และขั้นตอนข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้น ยินดีต้อนรับสู่เจนกินส์! หน้าหนังสือ.

ขั้นตอนการกำหนดค่า Jenkins จะคล้ายกันสำหรับระบบปฏิบัติการทั้งหมด ยกเว้นขั้นตอนที่ 2 ซึ่งเราจำเป็นต้องดึงข้อมูลและป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ รหัสผ่านนี้สามารถเรียกค้นจากไฟล์ จัดเก็บที่เส้นทางที่แสดงบน Unlock Jenkins UI

บทสรุป

ดังนั้นข้างต้นจึงเป็นขั้นตอนในการติดตั้ง Jenkins บน OS ที่คุณชื่นชอบ ต่อไป เรียนรู้วิธีสร้าง Jenkins Pipelines แรกของคุณ

การติดตั้ง Jenkins นั้นง่ายดาย และหากคุณกำลังตั้งค่าสำหรับทีมระยะไกล คุณสามารถรับ Cloud VM และติดตั้งด้วยตัวเองหรือไปที่แพลตฟอร์มโฮสติ้งของ Jenkins

เรื่องล่าสุด

x