ผู้ให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 9 รายเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจของคุณ

กระแสเงินสดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกองค์กร เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดความเคลื่อนไหวของเงินเข้าและออกจากบริษัท วัดการไหลเข้าและออกของเงินสดและเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของสถานะทางการเงินของบริษัท

กระแสเงินสดที่เหมาะสมช่วยในการตัดสินใจทางการเงิน หลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงิน การเติบโตและการขยายตัวของกองทุน ปรับปรุงเสถียรภาพทางการเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย

กระแสเงินสดเป็นสิ่งสำคัญในการประกันความสำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจ การตรวจสอบและจัดการกระแสเงินสดควรเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ทางการเงินของธุรกิจ

เงินทุนหมุนเวียนคืออะไร?

เงินทุนหมุนเวียนเป็นตัวบ่งชี้ทางการเงินที่ประเมินความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามภาระผูกพันในทันที ยอดเงินทุนหมุนเวียนที่เป็นบวกบ่งชี้ว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียงพอที่จะครอบคลุมภาระผูกพันระยะสั้น

ในทางตรงกันข้าม เงินทุนหมุนเวียนที่ติดลบบ่งชี้ว่าบริษัทอาจประสบปัญหาในการปฏิบัติตามภาระผูกพันระยะสั้น

ตลาดเงินทุนหมุนเวียนทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2567

กระแสเงินสดมีความสำคัญต่อความมั่นคงของธุรกิจและสถานะทางการเงิน โดยทั่วไป บริษัทที่มีเงินทุนหมุนเวียนที่แข็งแกร่งสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันระยะสั้นได้ และมีทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการลงทุนเพื่อการเติบโตและการขยายตัว

วิธีการคำนวณเงินทุนหมุนเวียน?

สูตรการคำนวณเงินทุนหมุนเวียน:

เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน – หนี้สินหมุนเวียน

สินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดที่คาดการณ์หนึ่งปีเรียกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ตัวอย่าง ได้แก่ เงินสด บัญชีลูกหนี้ และสินค้าคงคลังที่ลงทุนทันที

ภาระผูกพันหรือภาระผูกพันที่ต้องชำระภายในหนึ่งปีเรียกว่าหนี้สินหมุนเวียน ตัวอย่าง ได้แก่ บัญชีเจ้าหนี้ การกู้ยืมระยะสั้น เงินเดือนที่ต้องชำระ และภาระภาษี

ดังนั้นในการคำนวณเงินทุนหมุนเวียน คุณเพียงแค่ลบหนี้สินหมุนเวียนออกจากสินทรัพย์หมุนเวียน

สิ่งสำคัญคือต้องระลึกไว้เสมอว่าเงินทุนหมุนเวียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและไม่สามารถแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทได้อย่างแท้จริง เป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ ตัวบ่งชี้ที่ควรรวมกับข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท

เงินทุนหมุนเวียนมีประโยชน์อย่างไร?

มีประโยชน์หลายประการในการทำความเข้าใจว่าเงินทุนหมุนเวียนของคุณคืออะไร ได้แก่ :

ปรับปรุงการจัดการกระแสเงินสด

การทำความเข้าใจเงินทุนหมุนเวียนของคุณจะช่วยให้คุณระบุด้านที่คุณสามารถปรับปรุงกระแสเงินสดและจัดการทรัพยากรเงินสดของคุณได้ดีขึ้น

ตัดสินใจได้ดีขึ้น

เมื่อเข้าใจเงินทุนหมุนเวียนของคุณแล้ว คุณจะตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นว่าเมื่อใดควรลงทุนในการเติบโต เมื่อใดควรชำระค่าใช้จ่าย และเมื่อใดควรใช้หนี้เพิ่มเติม

ความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น

ยอดเงินทุนหมุนเวียนที่เป็นบวกบ่งชี้ให้ผู้ให้กู้และนักลงทุนทราบว่าคุณมีความมั่นคงทางการเงินและสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันระยะสั้นได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือทางเครดิตและเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินทุน

เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน

สถานะเงินทุนหมุนเวียนที่แข็งแกร่งช่วยให้ธุรกิจของคุณปลอดภัย ช่วยให้มั่นใจว่าคุณมีทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

ความสามารถในการวางแผนสำหรับอนาคตได้ดีขึ้น

การทำความเข้าใจกับเงินทุนหมุนเวียนของคุณจะช่วยให้คุณวางแผนสำหรับอนาคต คาดการณ์ถึงข้อจำกัดด้านกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้น และทำการตัดสินใจที่จะช่วยให้คุณเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว

เงินทุนหมุนเวียนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจทุกขนาด ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของคุณและช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการจัดการการเงินและการเติบโตของธุรกิจของคุณ

  แอพติดตามหนังสือ 12 แอพเพื่อติดตามเป้าหมายการอ่านของคุณ

รันเวย์และเงินทุนหมุนเวียนมีความเกี่ยวข้องกันซึ่งทั้งสองอย่างนี้ช่วยในการวัดความมั่นคงทางการเงินของบริษัทและความสามารถในการดำเนินงานต่อไป

Runway หมายถึงเวลาของบริษัทก่อนที่เงินสดจะหมดและจำเป็นต้องเพิ่มทุนหรือปิดกิจการ โดยทั่วไปจะคำนวณเป็นจำนวนเดือนที่บริษัทสามารถดำเนินงานต่อไปได้ด้วยเงินสดคงเหลือปัจจุบัน หากไม่มีรายได้เพิ่มเติมเกิดขึ้น

ในทางตรงกันข้าม เงินทุนหมุนเวียนจะประเมินความสามารถของบริษัทในการควบคุมกระแสเงินสดและปฏิบัติตามภาระผูกพันระยะสั้น กำหนดโดยการลบหนี้สินหมุนเวียนของ บริษัท ออกจากสินทรัพย์หมุนเวียน

ความสมดุลของเงินทุนหมุนเวียนที่เป็นบวกและรันเวย์ที่ยาวบ่งชี้ว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะสามารถดำเนินการต่อไปได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เงินทุนหมุนเวียนมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงในระยะสั้น ทางวิ่งจะพิจารณาถึงความสามารถในการดำเนินงานในระยะยาวต่อไป ตัวชี้วัดทั้งสองมีความสำคัญในการพิจารณาเมื่อประเมินสถานะทางการเงินของบริษัท เมื่อรวมกันแล้ว ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการจัดการการเงินและการบำรุงรักษาการดำเนินงาน

ตอนนี้เราพูดถึง บริษัท ที่ให้เงินทุนหมุนเวียน

แคปเชส

Capchase เป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินที่ให้ทางเลือกในการระดมทุนแก่ธุรกิจ SaaS บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการจัดหาเงินทุนตามใบแจ้งหนี้ ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเข้าถึงเงินสดที่ผูกอยู่ในใบแจ้งหนี้คงค้าง

ด้วย Capchase ธุรกิจต่างๆ สามารถขายใบแจ้งหนี้ของตนให้กับนักลงทุน ซึ่งเป็นผู้จัดหาเงินทุนที่จำเป็นเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายและดูแลการดำเนินงานของตน

ช่วยให้ธุรกิจมีแหล่งเงินทุนทางเลือกที่สามารถช่วยลดช่องว่างระหว่างการสร้างใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน ช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านกระแสเงินสดและรักษาการเติบโตได้

แพลตฟอร์มของ Capchase ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้สำหรับธุรกิจทุกขนาด กระบวนการของบริษัทมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงเงินทุนที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

บนดาดฟ้า

OnDeck เป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ บริษัทเสนอเงินกู้ระยะสั้นและวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการกระแสเงินสดและตอบสนองความต้องการเงินทุนหมุนเวียน

แพลตฟอร์มของ OnDeck ใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งรวมถึงการเรียนรู้ของเครื่องและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อตัดสินใจให้กู้ยืมอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บริษัทเสนอเงินทุนธุรกิจได้ภายในวันแทนที่จะเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน

นอกจากบริการด้านสินเชื่อแล้ว OnDeck ยังให้ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางธุรกิจ รวมถึงข้อมูลการขาย กระแสเงินสด และเมตริกทางการเงินที่สำคัญอื่นๆ ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจและจัดการสถานะทางการเงินได้ดีขึ้น

กล่องกองทุน

Fundbox เป็นบริษัทฟินเทคที่ให้บริการโซลูชั่นด้านเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆ ซึ่งรวมถึงสินเชื่อและการจัดหาเงินทุนตามใบแจ้งหนี้เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการกระแสเงินสดและขยายการดำเนินงานได้

Fundbox ใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจให้กู้ยืม ช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ จัดการการเงิน รวมถึงแดชบอร์ดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกระแสเงินสดและการชำระหนี้

เป้าหมายหลักของ Fundbox คือการช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กเข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนที่จำเป็นต่อการเติบโตและประสบความสำเร็จ บริษัทมีเป้าหมายที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่ง่ายและสะดวกสำหรับธุรกิจที่ดิ้นรนเพื่อให้ได้เงินทุนจากธนาคารและสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม

บิสทูเครดิต

Biz2Credit เป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินที่ให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย รวมถึงสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน

คุณลักษณะเงินทุนหมุนเวียนของ Biz2Credit ช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถขอสินเชื่อเพื่อช่วยในการจัดการกระแสเงินสดระยะสั้นที่ต้องการได้

ด้วยฟีเจอร์เงินทุนหมุนเวียนบน Biz2Credit เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่ 5,000 ถึง 5 ล้านดอลลาร์ โดยมีเงื่อนไขการชำระคืนโดยทั่วไปตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี ขั้นตอนการสมัครขอสินเชื่อนั้นง่ายและรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่การตัดสินใจขอสินเชื่อจะทำภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับใบสมัครที่สมบูรณ์

ประโยชน์หลักประการหนึ่งของการใช้คุณลักษณะเงินทุนหมุนเวียนของ Biz2Credit คือช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงเงินทุนได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นเพื่อจัดการความต้องการกระแสเงินสดของตน ไม่ว่าคุณจะต้องการครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ลงทุนเพื่อการเติบโต หรือมีรายได้ตามเกณฑ์ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนจาก Biz2Credit สามารถช่วยให้มั่นใจว่าธุรกิจของคุณมีทรัพยากรที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จ

LendingTree

LendingTree เป็นตลาดสินเชื่อออนไลน์ชั้นนำที่เชื่อมโยงผู้บริโภคกับผู้ให้กู้หลายราย แพลตฟอร์มนี้มอบวิธีการที่ง่ายและสะดวกสำหรับผู้กู้ในการเปรียบเทียบตัวเลือกสินเชื่อและค้นหาข้อเสนอสินเชื่อที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการที่หลากหลาย รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ และอื่นๆ

  วิธีเชื่อมต่อ AirPods กับ iPhone

LendingTree ทำหน้าที่เป็นเว็บไซต์เปรียบเทียบ ช่วยให้ผู้กู้สามารถเปรียบเทียบตัวเลือกเงินกู้จากเครือข่ายผู้ให้กู้ รวมถึงธนาคาร สหภาพเครดิต และผู้ให้กู้ออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย โดยการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเงินกู้ ผู้กู้สามารถรับข้อเสนอเงินกู้หลายรายการจากผู้ให้กู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งพวกเขาสามารถเปรียบเทียบและเลือกได้

แพลตฟอร์มดังกล่าวให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลาย ตั้งแต่สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไปจนถึงสินเชื่อบ้านที่มีหลักประกัน และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น

ท่อ

The Pipe เป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินที่ให้บริการธุรกิจด้วยวิธีที่ดีกว่าในการจัดการกระแสเงินสดและเข้าถึงเงินทุนหมุนเวียน แพลตฟอร์มดังกล่าวนำเสนอชุดเครื่องมือและบริการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพกระแสเงินสดและรับเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการเติบโต

คุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของ Pipe คือเครื่องมือการจัดการกระแสเงินสด ซึ่งช่วยให้ธุรกิจมองเห็นสถานะเงินสดได้แบบเรียลไทม์ และช่วยให้พวกเขาจัดการการเงินได้ดียิ่งขึ้น เครื่องมือนี้รวมเข้ากับระบบการเงินที่มีอยู่ของธุรกิจและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระแสเงินสด ทำให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงิน

นอกเหนือจากเครื่องมือการจัดการกระแสเงินสดแล้ว Pipe ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนได้อีกด้วย แพลตฟอร์มดังกล่าวนำเสนอทางเลือกทางการเงินที่ยืดหยุ่น รวมถึงวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ครอบคลุมความต้องการกระแสเงินสดระยะสั้น

เส้นทางผู้ก่อตั้ง

Founderpath เป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินที่ช่วยสตาร์ทอัพ SaaS ที่เริ่มต้นระบบด้วยเงินทุนหมุนเวียน บริษัทเสนอบริการต่างๆ เช่น ตัววัดลูกค้า ตัววัดทางธุรกิจ เครื่องคำนวณการประเมินมูลค่า และอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วย Founderpath สตาร์ทอัพยังสามารถรวมเครื่องมือ SaaS ต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญมากในกระบวนการทำงาน

หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของ Founderpath คือพวกเขาให้เวลามากกว่า 12 เดือนในการชำระคืนด้วยอัตราคิดลดที่ต่ำถึง 8%n มันมีประโยชน์มากสำหรับผู้ก่อตั้งที่จะใช้เงินทุนเมื่อจำเป็นโดยไม่ต้องวุ่นวายกับ กลับมา.

ไม่มีพ่อค้าคนกลางในขั้นตอนการโอนเงิน คุณเพียงแค่เข้าสู่ระบบและกรอกข้อมูลที่จำเป็นซึ่งจะให้คะแนน Founderpath แก่คุณ ยิ่งคะแนนสูงทุนก็ยิ่งมาก หลังจากได้คะแนนแล้ว จะโอนเงินให้คุณภายใน 24 ชม. คุณไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม และไม่มีทนายความคนใดสนใจในกระบวนการนี้

เปิดฝา

Uncapped เป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่ให้บริการสินเชื่อออนไลน์ บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนตามรายได้ สินเชื่อ SaaS ที่หลบหนี การระดมทุนของผู้ขาย amazon และเงินกู้ระยะยาว

พวกเขามีส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณสมัครได้ภายในไม่กี่นาที และการตัดสินใจจะเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง คุณเพียงแค่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมคงที่ ค่าใช้จ่ายเต็มจะแสดงบนหน้าจอของคุณล่วงหน้า ทำให้ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ Uncapped คือเงินกู้ที่ให้ตั้งแต่ $100,000 ถึง $10Mn โดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีส่วนของผู้ถือหุ้น ช่วยให้ธุรกิจออนไลน์เร่งการเติบโตโดยไม่ต้องเครียดกับเงินทุนหมุนเวียน บริษัทนี้ช่วยเหลือธุรกิจด้วยโมเดลออนไลน์และดำเนินธุรกิจมานานกว่าหกเดือนโดยมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 100,000 ดอลลาร์ขึ้นไป

เคลียร์โก้

Clearco เป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินที่ให้บริการธนาคารดิจิทัล บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย รวมถึงบัตรเดบิต บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และการโอนเงิน

  วิธีรีเซ็ต Apple AirPods ของคุณ

คุณสมบัติหลักประการหนึ่งของ Clearco คือพวกเขาให้การชำระเงินคงที่ กล่าวคือ การชำระเงินไม่มีดอกเบี้ยทบต้น และการชำระเงินรายสัปดาห์จะไม่เพิ่มขึ้นตามกระบวนการชำระคืน

Clearco ตั้งเป้าให้ผู้บริโภคเข้าถึงและสะดวกยิ่งขึ้นด้วยการเสนอแพลตฟอร์มที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์

บริษัทยังมีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดการการเงินและตัดสินใจทางการเงินอย่างชาญฉลาด พันธกิจของ Clearco คือการจัดหาทางเลือกที่ง่าย โปร่งใส และราคาย่อมเยาให้แก่ลูกค้า แทนการธนาคารแบบดั้งเดิม

บทสรุป

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าแนวคิดของเงินทุนหมุนเวียนนั้นขึ้นอยู่กับการตีความและอาจถูกมองแตกต่างกันโดยบุคคล ธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหลายคน

เงินทุนหมุนเวียนวัดสถานะทางการเงินในระยะสั้นของบริษัทและสามารถประเมินได้จากมุมมองทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในขณะที่บางคนอาจมองว่าเงินทุนหมุนเวียนในระดับสูงเป็นสัญญาณเชิงบวกที่แสดงถึงความมั่นคงของบริษัท แต่คนอื่นๆ อาจมองว่าเป็นการบ่งชี้ถึงความไร้ประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร

ในความเห็นของฉัน ความสมดุลระหว่างการมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะครอบคลุมภาระผูกพันระยะสั้นและการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อโอกาสในการเติบโตเป็นสถานการณ์ในอุดมคติ

อย่างไรก็ตาม ระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม และขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงขนาดของบริษัท รอบการดำเนินงาน และความมั่นคงของกระแสรายได้

คุณยังสามารถสำรวจซอฟต์แวร์การจัดการทางการเงินที่ดีที่สุดสำหรับ SMB

เรื่องล่าสุด

x