วิธีคืนค่าการทำงานของเว็บไซต์ของคุณอย่างรวดเร็ว

การเข้าถึงทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ตมักเกี่ยวข้องกับการร้องขอไปยังโฮสต์ที่มีชื่อในเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บทรัพยากรไว้ สามารถทำได้ด้วยคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

ในกรณีดังกล่าว อุปกรณ์ที่ร้องขอทรัพยากรจากเซิร์ฟเวอร์จะเรียกว่าไคลเอ็นต์ และคำขอทรัพยากรจากเซิร์ฟเวอร์จะเรียกว่าคำขอ HTTP

HTTP เป็นโปรโตคอลหรือกฎที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เมื่อไคลเอ็นต์ส่งคำขอทรัพยากรไปยังเซิร์ฟเวอร์ จะมีการกล่าวกันว่าได้ทำการร้องขอ HTTP

เมื่อไคลเอนต์ร้องขอทรัพยากรจากเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์นอกจากจะออกทรัพยากรให้ในกรณีที่คำขอสำเร็จแล้ว เซิร์ฟเวอร์ยังออกรหัสสถานะสามหลักตามวิธีจัดการคำขอ

การร้องขอทรัพยากรอาจสำเร็จ สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้ หรืออาจไม่พบทรัพยากรบนเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับสถานะของคำขอที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการสื่อสารโดยใช้รหัสสถานะ

รหัสสถานะมีคลาสต่างๆ กัน ซึ่งระบุด้วยตัวเลขตัวแรกในรหัสสถานะ รหัสสถานะที่ขึ้นต้นด้วย 1 คือรหัสข้อมูลที่ระบุว่าคำขอได้รับแล้วและยังคงดำเนินอยู่ ที่ขึ้นต้นด้วย 2 ระบุว่าคำขอของลูกค้าได้รับ เข้าใจ และยอมรับเรียบร้อยแล้ว

ตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วย 3 หมายถึงการเปลี่ยนเส้นทาง และตัวที่ขึ้นต้นด้วย 4 แสดงถึงข้อผิดพลาดของไคลเอ็นต์ ในขณะที่ตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วย 5 แสดงถึงข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์

มีรหัสสถานะอย่างเป็นทางการที่กำหนดโดยมาตรฐาน HTTP และรหัสสถานะที่ไม่เป็นทางการซึ่งขยายไปยังคลาสรหัสสถานะที่กำหนดไว้อย่างเป็นทางการ รหัสสถานะหนึ่งรหัสคือ 521 ซึ่งหมายความว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ล่ม นี่คือรหัสสถานะที่ไม่เป็นทางการซึ่งใช้โดยบริการพร็อกซีย้อนกลับของ CloudFlare

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์แบบย้อนกลับเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวกลางที่อยู่ด้านหน้าของเว็บเซิร์ฟเวอร์ สกัดกั้นคำขอจากไคลเอ็นต์ และส่งต่อไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ สถาปัตยกรรมดังกล่าวช่วยให้แน่ใจว่าไม่มีไคลเอนต์สื่อสารโดยตรงกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยทรัพยากรที่ร้องขอ

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์แบบย้อนกลับจะปกป้องข้อมูลประจำตัวของข้อมูลประจำตัวของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ และช่วยในการโหลดบาลานซ์ในเว็บไซต์ที่มีการเข้าชมสูง

ตัวอย่างของบริการพร็อกซีย้อนกลับของ CloudFlare คือ Content Delivery Network (CDN) CDN ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์ที่กระจายตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แคชเนื้อหาเว็บใกล้กับตำแหน่งทางกายภาพของผู้ใช้ ส่งผลให้ความเร็วในการโหลดเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตเร็วขึ้น

ข้อผิดพลาด 521 เว็บเซิร์ฟเวอร์ล่ม เกิดขึ้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์ต้นทางที่ไคลเอนต์พยายามรับทรัพยากรจากการปฏิเสธการเชื่อมต่อกับพร็อกซีของ Cloudflare เพื่อให้บริการเนื้อหาที่ไคลเอ็นต์ร้องขอ บริการพร็อกซีของ Cloudflare สร้างการเชื่อมต่อบนพอร์ต 80 หรือ 443 กับเซิร์ฟเวอร์ต้นทางที่มีทรัพยากรที่ร้องขอ

ในบางครั้ง เซิร์ฟเวอร์ต้นทางปฏิเสธโดยตรงที่จะเชื่อมต่อกับพร็อกซีของ Cloudflare และส่งข้อผิดพลาดปฏิเสธการเชื่อมต่อกลับมา เมื่อ Cloudflare พบข้อผิดพลาดปฏิเสธการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง จะนำไปสู่ข้อผิดพลาด 521 เว็บเซิร์ฟเวอร์ล่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงต่อไคลเอ็นต์ที่ส่งคำขอ

สาเหตุของข้อผิดพลาด 521

เท่าที่ข้อผิดพลาด 521 บ่งชี้ว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ต้นทางของคุณหยุดทำงาน ไม่ได้เป็นผลมาจากการที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ล่มเสมอไป เนื่องจากมีปัญหาอื่นๆ ที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ สาเหตุที่เป็นไปได้บางประการของข้อผิดพลาด 521 ได้แก่:

  วิธีการติดตั้ง Open Snitch บน Ubuntu

#1. เว็บเซิร์ฟเวอร์ต้นทางของคุณล่ม

ในกรณีที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ต้นทางของคุณซึ่งคุณกำลังร้องขอทรัพยากรนั้นออฟไลน์อยู่ บริการพร็อกซีย้อนกลับของ Cloudflare จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นั้นได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด 521 ข้อผิดพลาดดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อกระบวนการเว็บเซิร์ฟเวอร์บางส่วนของเซิร์ฟเวอร์ต้นทางทำงานไม่ถูกต้อง ทำให้ Cloudflare ไม่สามารถเชื่อมต่อกับมันได้

#2. เว็บเซิร์ฟเวอร์ต้นทางของคุณกำลังบล็อกคำขอจาก Cloudflare

บริการพร็อกซีย้อนกลับของ Cloudflare รับคำขอจากลูกค้าและส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ด้วยทรัพยากรที่ร้องขอ ด้วยเหตุนี้ การกำหนดค่าความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ต้นทางหรือไฟร์วอลล์อาจเห็นว่าที่อยู่ IP ของ Cloudflare กำลังส่งคำขอทรัพยากรมากเกินไปและตั้งค่าสถานะคำขอว่าเป็นการโจมตี

ส่งผลให้บล็อกที่อยู่ IP ของ Cloudflare ทำให้ Cloudflare ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ต้นทางได้ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น จะนำไปสู่ข้อผิดพลาด 521 แม้ว่าเซิร์ฟเวอร์ต้นทางอาจทำงานได้ดีก็ตาม

#3. การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ต้นทางผิดพลาด

Content Delivery Network (CDN) ของ Cloudflare เป็นบริการพร็อกซีย้อนกลับ เซิร์ฟเวอร์ต้องได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องเพื่อให้ทำงานกับ CDN ได้ ในกรณีที่กำหนดค่าผิดพลาดเมื่อตั้งค่า CDN ลูกค้าจะได้รับข้อผิดพลาด 521 เมื่อส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง ไฟร์วอลล์ที่ได้รับการกำหนดค่าให้ปล่อยแพ็กเก็ตแทนการปฏิเสธการเชื่อมต่อยังนำไปสู่ข้อผิดพลาด 521

#4. ปัญหาเกี่ยวกับใบรับรอง SSL ของ Cloudflare

Cloudflare รองรับการเข้ารหัสการรับส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์โดยใช้ใบรับรอง Secure Socket Layer (SSL) ใบรับรอง SSL ใช้เพื่อยืนยันตัวตนของเว็บไซต์และสร้างการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับใบรับรอง SSL ของเว็บไซต์หรือโหมดการเข้ารหัสที่ Cloudflare ใช้อยู่ เซิร์ฟเวอร์ต้นทางจะปฏิเสธคำขอเชื่อมต่อซึ่งส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด 521

วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด 521

มีหลายวิธีในการแก้ไขข้อผิดพลาด 521 ซึ่งรวมถึง:

#1. ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ต้นทางออนไลน์อยู่

ข้อผิดพลาด 521 อาจเกิดขึ้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์ต้นทางออฟไลน์หรือหยุดทำงาน หากต้องการตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ต้นทางเปิดใช้งานอยู่หรือไม่ ให้เปิดหน้าต่างเทอร์มินัลแล้วดำเนินการคำสั่ง ping ร่วมกับไซต์ที่คุณต้องการตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ต้นทางออนไลน์อยู่หรือไม่

ping admintrick.com.com

ในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์ทำงานอยู่ คุณจะได้รับการตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์ตามที่แสดงด้านล่าง:

  วิธีรีสตาร์ท Fitbit Versa 2

ในกรณีนี้ เซิร์ฟเวอร์ต้นทางของ admintrick.com เปิดใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม เซิร์ฟเวอร์ทดสอบตัวที่สองหยุดทำงานในขณะที่เขียน ได้รับแพ็กเก็ตเป็นศูนย์และสูญเสียแพ็กเก็ต 100% การเปิดเว็บไซต์ทำให้เกิดหน้าด้านล่างซึ่งแสดงข้อผิดพลาด 502:

กด CTRL + C เพื่อออกจากเอาต์พุตคำสั่ง ping

อีกวิธีในการตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณออนไลน์อยู่หรือไม่โดยไปที่ไซต์ isitdownrightnow และเข้าสู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการตรวจสอบ ไซต์จะแจ้งให้คุณทราบว่าเซิร์ฟเวอร์กำลังทำงานอยู่หรือไม่ดังที่แสดงด้านล่าง:

หากคุณยังใหม่กับการใช้ CDN ของ Cloudflare กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ให้ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ต้นทางของคุณได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องเพื่อรับฟังพอร์ต 443 และอนุญาตให้ที่อยู่ IP ของ Cloudflare เข้าถึงพอร์ต 443 นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟร์วอลล์ของคุณได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยง มันวางแพ็คเก็ต สิ่งนี้นำไปสู่ข้อผิดพลาด 521

#2. ที่อยู่ IP ของ Cloudflare ที่อนุญาตพิเศษ

อีกสาเหตุหนึ่งของข้อผิดพลาด 521 คือที่อยู่ IP ของ Cloudflare ถูกตั้งค่าสถานะว่าน่าสงสัยและถูกบล็อกเนื่องจากมีการส่งคำขอจำนวนมาก ในการตอบโต้สิ่งนี้ ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการโฮสติ้งของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้บล็อกหรือจำกัดคำขอที่ส่งโดยที่อยู่ IP ของ Cloudflare คำขอสามารถทำได้

หากคุณใช้เซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟร์วอลล์ของคุณไม่ได้ปิดกั้นที่อยู่ IP ของ Cloudflare นอกจากนี้ ให้ปิดใช้งานและยกเลิกการโหลดโมดูลที่กำหนดเองของ Apache เช่น mod_antiloris และ mod_reqtimeout ซึ่งจะบล็อกที่อยู่ IP ที่เชื่อมต่อมากกว่า 22 ครั้ง

#3. ตรวจสอบใบรับรอง SSL หรือโหมดการเข้ารหัสที่ใช้

ขึ้นอยู่กับว่าโหมดการเข้ารหัส SSL ได้รับการตั้งค่าเป็นแบบยืดหยุ่น เต็ม หรือเข้มงวด Cloudflare จะทำงานแตกต่างออกไปกับใบรับรอง SSL ที่เซิร์ฟเวอร์ต้นทางแสดงให้ โหมดการเข้ารหัส Cloudflare เหล่านี้มีประโยชน์ในการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างบริการพร็อกซีย้อนกลับของ Cloudflare และเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง

โหมดเต็มหรือโหมดเข้มงวดเป็นตัวเลือกที่นิยมมากที่สุดหรือโหมดการเข้ารหัสที่ใช้เนื่องจากต้องมีใบรับรอง SSL เมื่อใช้โหมดเหล่านี้ Cloudflare ต้องการใบรับรอง SSL ที่ถูกต้องจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง ข้อผิดพลาด 521 จะเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหากับใบรับรอง SSL ของเว็บไซต์ของคุณ โดยเฉพาะเมื่อใช้โหมดการเข้ารหัสแบบเข้มงวด

  วิธีเปิดใช้งาน (หรือปิดใช้งาน) และใช้โหมดสัมผัสใน Word

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งใบรับรองต้นทางของ Cloudflare บนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางของคุณหรือใช้ใบรับรอง SSL จากผู้ออกใบรับรองที่เชื่อถือได้ การเปลี่ยนจากโหมดการเข้ารหัสแบบเข้มงวดเป็นแบบเต็มรูปแบบสามารถช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด 521 ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาเกี่ยวกับใบรับรอง SSL จากเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง

บทสรุป

การใช้เครือข่ายการส่งเนื้อหา เช่น CDN ของ Cloudflare ได้กลายเป็นวิธีที่นิยมในการให้บริการเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต การใช้ CDN ช่วยให้เว็บแอปพลิเคชันโหลดเร็วขึ้น ทำงานได้ดีขึ้น และมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยมากขึ้นจากการโจมตี

เมื่อใช้ Cloudflare คุณอาจพบข้อผิดพลาด 521 ซึ่งอาจบ่งบอกถึงปัญหากับเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง ในกรณีเช่นนี้ ให้พิจารณาวิธีแก้ปัญหาที่ให้ไว้ข้างต้น ในกรณีที่ทั้งหมดล้มเหลว ให้ลองติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Cloudflare เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

เรื่องล่าสุด

x