วิธีแก้ไขเครื่องพิมพ์ในสถานะข้อผิดพลาดใน Windows 10

ปัญหาเครื่องพิมพ์มักจะแก้ไขได้ยาก เครื่องพิมพ์อาจใช้ฮาร์ดแวร์ได้ดี เช่น ไม่มีกระดาษติด, ติดตั้งอย่างถูกต้อง, พร้อมผงหมึก, ตลับหมึกเต็ม ฯลฯ แต่อาจยังปฏิเสธที่จะพิมพ์

ปัญหาการพิมพ์ส่วนใหญ่เกิดจากซอฟต์แวร์หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ เนื่องจากในขณะที่เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ก็ยังไม่คืบหน้ามากนัก สุภาษิตโบราณ ‘เครื่องพิมพ์มาจากนรก’ ยังคงเป็นจริง

เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะผิดพลาด

เครื่องพิมพ์อาจเข้าสู่สถานะข้อผิดพลาดและปฏิเสธที่จะออกจากเครื่องพิมพ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น สถานะข้อผิดพลาดเป็นปกติเมื่อเครื่องพิมพ์กระดาษหมด ออฟไลน์ หรือเตรียมพร้อมสำหรับการพิมพ์ ข้อผิดพลาดเหล่านี้ชัดเจนและง่ายต่อการแก้ไข

หากเครื่องพิมพ์แจ้งว่าอยู่ในสถานะข้อผิดพลาด โดยปกติจะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์สีเหลืองบนไอคอนเครื่องพิมพ์ในถาดระบบที่ไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด ใครๆก็เดาได้ว่าอะไรเป็นอะไร การรีสตาร์ทระบบหรือยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใหม่อาจช่วยแก้ปัญหาเพียงเล็กน้อย ลองแก้ไขตามรายการด้านล่าง

1. เปลี่ยนการกำหนดค่าพอร์ต

การเปลี่ยนวิธีที่พอร์ตสื่อสารกับเครื่องพิมพ์สามารถลบออกจากสถานะข้อผิดพลาดได้ ลองแก้ไขปัญหานี้แม้ว่าเครื่องพิมพ์ของคุณจะเป็นรุ่นใหม่ก็ตาม

เปิดตัวจัดการอุปกรณ์
ไปที่ View>แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนอยู่
คลิกขวาที่พอร์ต (COM & LPT)
เลือกคุณสมบัติจากเมนูบริบท
ไปที่แท็บการตั้งค่าพอร์ต
เปิดใช้งาน ‘ใช้การขัดจังหวะที่กำหนดให้กับพอร์ต’
เปิดใช้งาน ‘เปิดใช้งานการตรวจหา Plug & Play รุ่นเก่า’
คลิกตกลงและปิดหน้าต่าง
รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และระบบ

2. ถอนการติดตั้งและติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่

หากเครื่องพิมพ์ไม่ออกจากสถานะข้อผิดพลาด ให้ถอนการติดตั้งและติดตั้งใหม่

เปิดแอปการตั้งค่าด้วยแป้นพิมพ์ลัด Win+I
ไปที่อุปกรณ์
เลือกแท็บเครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์
เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณและคลิกลบ
ถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์และรีสตาร์ทระบบ
เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แล้วเครื่องจะติดตั้งอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์จากแอพอื่น

หากเครื่องพิมพ์เข้าสู่สถานะข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณพยายามพิมพ์จากแอพใดแอพหนึ่ง ให้ลองพิมพ์จากแอพอื่น พิมพ์ไฟล์ข้อความธรรมดาจาก Notepad หากพิมพ์ได้ ปัญหาอาจเกิดจากแอปที่คุณพยายามพิมพ์

  วิธีดูสไลด์โชว์บน Windows 10

4. ตรวจสอบบริการตัวจัดคิวงานพิมพ์

บริการตัวจัดคิวงานพิมพ์เป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการพิมพ์อะไรก็ตาม หากไม่ทำงานหรือหยุดเป็นระยะๆ เครื่องพิมพ์ของคุณอาจเข้าสู่สถานะข้อผิดพลาด

แตะแป้นพิมพ์ลัด Win+R เพื่อเปิดกล่องเรียกใช้
ในกล่องเรียกใช้ ให้ป้อน services.msc แล้วแตะปุ่ม Enter
ค้นหาบริการตัวจัดคิวงานพิมพ์และคลิกขวา
เปิดดรอปดาวน์ประเภทการเริ่มต้นและตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ
คลิกตกลง
เริ่มระบบใหม่

5. ติดตั้งการอัปเดตที่รอดำเนินการ

หากคุณมีการอัปเดตที่รอดำเนินการซึ่งจำเป็นต้องติดตั้ง อาจก่อให้เกิดปัญหากับเครื่องพิมพ์

เปิดแอปการตั้งค่าด้วยแป้นพิมพ์ลัด Win+I
ไปที่อัปเดตและความปลอดภัย
เลือกแท็บ Windows Update
คลิกตรวจสอบการอัปเดต
ติดตั้งการอัปเดตที่มีอยู่และรีสตาร์ทระบบ

เครื่องพิมพ์ในสถานะข้อผิดพลาด: Conclusion

วิธีแก้ปัญหาข้างต้นจะทำให้เครื่องพิมพ์ออกจากสถานะข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม หากยังคงเข้าสู่สถานะข้อผิดพลาดหลังจากพิมพ์งานเสร็จสองสามงาน ให้พิจารณาเปลี่ยนสายเคเบิลที่คุณใช้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับระบบ ฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ของคุณอาจล้มเหลว อาจเกิดขึ้นได้หากคุณไม่ทำการบำรุงรักษาเป็นประจำ ผงหมึกจะแห้ง ให้เอาไปตรวจ

เรื่องล่าสุด

x