วิธีใช้เครื่องมือสำรวจของ Microsoft Teams

Microsoft Teams มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันทุกประเภทอยู่ภายใน เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้เน้นที่เอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอทั้งหมด พวกเขายังมาในรูปแบบของการสำรวจความคิดเห็นและแบบทดสอบ

เครื่องมือสำรวจของ Microsoft Teams ทั้งหมดทำงานผ่าน Microsoft Forms Microsoft Forms เป็นเครื่องมือที่มีคุณลักษณะหลากหลายที่สามารถสร้างโมดูลการรวบรวมข้อมูลทุกประเภทที่สามารถใช้เพื่อทำการสำรวจในแชนเนล ทำแบบทดสอบ หรือสมาชิกแบบสำรวจความคิดเห็น

เครื่องมือสำรวจของ Microsoft Teams

ในการสร้างแบบสำรวจใน Microsoft Teams คุณจำเป็นต้องรู้ว่าคุณจะถามคำถามประเภทใดและต้องการคำตอบประเภทใด เช่น หากผู้ตอบสามารถเลือกคำตอบได้หลายคำตอบหรือเพียงคำตอบเดียว

สร้างแบบสำรวจ Microsoft Teams

ก่อนที่คุณจะสร้างแบบสำรวจใน Microsoft Teams ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคำถามและคำตอบที่สามารถเลือกได้ คุณจะไม่สามารถย้อนกลับและเพิ่มคำตอบได้อีก

เปิด Microsoft Teams
ไปที่ทีมและแชนเนลที่คุณต้องการเรียกใช้แบบสำรวจ
คลิกปุ่มการสนทนาใหม่
คลิกปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมและเลือกแบบฟอร์มจากเมนูรายการเพิ่มเติม ถ้าฟอร์มไม่อยู่ในรายการ ให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาและเลือก
สร้างคำถามและป้อนตัวเลือกสำหรับคำถามนั้น หากคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือก ให้เปิดใช้งานสวิตช์ ‘หลายคำตอบ’
คลิกส่งและคำถามจะถูกโพสต์
ทำซ้ำสำหรับคำถามเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งานการตอบกลับหลายรายการ ตัวเลือกที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้จะปรากฏขึ้นพร้อมกับ ‘กล่องกาเครื่องหมาย’ ในขณะที่ตัวเลือกการตอบกลับหลายรายการถูกปิดใช้งาน ตัวเลือกเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นพร้อมปุ่มตัวเลือกที่ระบุว่าสามารถเลือกได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น

การตอบและวิเคราะห์ผลการสำรวจของ Microsoft Teams

เมื่อคุณโพสต์คำถามแบบสำรวจไปยัง Microsoft Teams แผงผลลัพธ์จะถูกโพสต์ไว้ด้านล่างโดยตรง เมื่อมีผู้ตอบส่งคำตอบมากขึ้นเรื่อยๆ แผงผลลัพธ์นี้จะอัปเดตเพื่อแสดงผลลัพธ์

คุณจะสามารถบอกได้อย่างรวดเร็วว่าผู้ใช้เลือกคำตอบใดคำตอบใด สมาชิกส่วนใหญ่เลือกคำตอบใด คำตอบใดถูกเลือกน้อยที่สุด เป็นต้น

บทสรุป

Microsoft Forms เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แบบสำรวจหรือแบบสำรวจที่สร้างด้วย Forms ใน Microsoft Teams ค่อนข้างเป็นพื้นฐาน และอนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์คำถามได้ครั้งละหนึ่งคำถามเท่านั้น แทนที่จะสร้างและส่งแบบสอบถามแบบหลายคำถาม หากคุณต้องการสร้างแบบสำรวจที่ซับซ้อนกว่านี้ คุณควรใช้ฟอร์ม สร้างแบบฟอร์มใน Microsoft Forms และคุณจะสามารถแชร์กับทุกคนผ่านลิงก์ สามารถแชร์ลิงก์ใน Microsoft Teams และสามารถแชร์ผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ การสร้างแบบสำรวจโดยตรงในฟอร์มช่วยให้คุณแก้ไขคำถามได้หากต้องการและวิเคราะห์คำตอบได้ดีขึ้น

  10 ขั้นตอนด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Mac

เรื่องล่าสุด

x